X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

13

پنج‌شنبه 15 دی‌ماه سال 1390
فردا امتحان حسابداری دارم و توی سرم پر از عدد و رقم است و دانشگاهمان آمده است ترکمان زده است به حالمان و همه ی امتحاناتی که تا به حال تشریحی برگزار می کرده تستی برگزار می کند.آخر دانشگاه خوب؟پیام نور من؟ تو فکرش را کرده ای که من چطور باید اصول حسابداری را تستی امتحان بدهم؟نه تو را خدا؟لامصب منو نیگا؟حسابداری تستی؟و من هرجا رفتم شانسم هم پشت سرم می آید و این خیلی بد است و برادرم دانشگاه می رود و من هم دانشگاه می روم خیر سرم و ریده ام با این دانشگاهم. و دانشگاه آنها کویت است برای خودش.غذای خوب دارند،فاطی کماندو ندارند و از همه مهمتر کلاس تنظیم خانواده شان مختلط است و البته فکر نکنید که من دنبال کلاس تنظیم خانواده ی مختلطم ها! به این سوی چراغ اگر اینجور باشد و من از بس که حیا دارم آن را تابستان و به صورت خودخوان پاس کرده ام،می خواهم بگویم که همچین انسان ماخوذ به حیایی هستم و تازه هوش سرشاری هم دارم، اما خوب این هم یکی از عوامل کیفیت دانشگاهشان است دیگر.