X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

19

سه‌شنبه 20 دی‌ماه سال 1390
اصولن نود دیدن همیشه چیز خوبی است حتی می توان از طریق فردوسی پود به خدا نزدیک شد و امشب یادی کردیم از خشایار محسنی عزیز که معیاری ست برای کسکشی و وقتی می گوییم طرف نیم خ است یعنی نیم خشایار کسکش است. و امشب جناب آقای مظلومی فرمودن ما چون مسلمانیم سر قول و قرارمان هستیم.آخر عن!برینم بر تو رواست آخر.آیا غیر از مسلمانان هیچ کس خوش قول نیست؟ و آیا مسلمانان همه خوش قولند؟ و خایه ی که را داشتی می مالیدی آن وسط؟و در این برنامه فتح الله زاده کلن ژانری است برای خودش که توجه شما را به او جلب می نمایم: ایشان فرمودند من از قیافه ی علوی خوشم آمده او را گرفتم: آخر حاجی؟منو نیگا؟آیا تو با این حجم ریش و پشمت گی می باشی؟ خوب حداقل این ها را بزن تا جگرتر شوی. و من اگر جای عادل بودم روزی یک ساعت به این بشر زنگ زده و می خندیدم و کلش شاد می شدم واین را بدون هیچ توضیح اضافی می نویسم و در خودم را می گذارم،آقای فتح الله زاده به عادل فرمودند: آقا شوما حق داری،خیلیم حق داری،تا صبحم حق داری. و در این لحظه من نعره زنان از کادر خارج شده و به دوردستها پناه می برم.خدافس.