X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

32

دوشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1390
از دیشب مدام روحم در حال چکه کردن است و هیچ رقمه نمی شود جلویش را گرفت حتی ظرفی زیرش گذاشته ام که فرش را به گند نکشد اما متسفانه ظرف مذکور سرریز کرده و همه جا را به گند کشیده است. و بدین طریق است که هرکس درون اتاق من می آید پایش روح وحیده ای میشود و این خیلی بد است.آخر یک روح ِ وحیده ای ِ به فنا رفته ی ِ بیس چارساله یِ بدبخ به درد چه کسی می خورد.ها؟روح هایتان را تمیز نگه دارید.نگذارید خط بیفتند.هرروز با ریکا بشوییدشان و حتی با پاکسان زیرا پاکسان به سلامت خانواده می اندیشد وحتمن به سلامت روح ها هم می اندیشد. و تولی پرس نشانه ی پاکیزگیست .مواظب روح هایتان باشید.نگذارید هیچ کس به آنها چپ نگاه کند و یا پا رویش بگذارد.این خعلی مهم است بعدن می فهمید که دیر شده است و آن وقت است که من هی توی سرتان می زنم و می گویم که چرا عبرت نگرفته اید؟ از عبرت گیرندگان باشید پیلیز.