X
تبلیغات
رایتل

47

چهارشنبه 26 بهمن‌ماه سال 1390
چند روزی است که حالم خوب نیست و مثل ردکرده ها شده ام.آنها که رد کرده اند..آنها که هیچ امیدی بهشان نیست..آنها که خیلی کسخل می زنند..بله بدین صورت شده ام و از صورت شده ی خود دلشادم و فیلان. و امروز داشتم فکر می کردم که خواهرم ساخته شده ی چین است و بدین صورت بوده است که عمه ام را داخل دستگاه زیراکس گذاشته اند و سایز کوچکتر را انتخاب کرده اند و خواهرم را تحویل بشریت داده اند. و بعد به این نتیجه رسیدم که احتمالن روی کونش نوشته باشد مید این چاینا که متسفانه نگذاشت شلوارش را پایین بکشم و مطمئن شوم و من می دانم که خودم مید این امریکا هستم و به شما چه مربوط که کجا ممکن است نوشته باشد البته هنوز خودم پیدایش نکرده ام اما شاید جاهی خاک بر سری باشد و البته که من خیلی ماخوذ به حیا می باشه بودم.