X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

65

دوشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1390
حقیقتن زندگی عنمال شده ای دارم. بدین صورت که هرکس رسیده عنیده و رفته است و خودم بیشتر از همه.یعنی شما من را تصور کنید که یک پایم این ور زندگیم است و یک پایم ور دیگر زندگیم و با چشمانی از شدت درد چارتا شده  که مانند تخم مرغ شده دارم زور می زنم که کامل زندگیم را عنمال کنم و هرکسی که از کنارم حتا رد شده بدین صورت بوده و همه با پاهای باز از کنارم گذشته اند. و خیلی بد است که زندگی ها سیفون ندارند و نمی شود سیفون را کشید و زندگی را پاک کرد به طوری که هیچ ردی از عن های قبلی نماند و حتی بوی آن هم نماند و برای از بین بردن بو باید به بهی اختراع شود که بوی بد زندگی را بتواند ببرد و این به به چه می تواند باشد جز عشق؟ و چه اسانسی بهتر از بغل؟هاع؟