X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

68

پنج‌شنبه 18 اسفند‌ماه سال 1390
دارم به این فکر می کنم که این سیستم با همه ی سیستمی اش هر روز از سایت اصلی برایمان فایل های چنج می آید و باید آنها را دانلود و سپس در سیستم اعمال کرد. و هر روز نو می شود.جدید می شود. با دیروز فرق می کند. و چه می شد اگر باریتعالی چنین سیستمی روی انسان ها پیاده می کرد تا هرروزمان تکراری نباشد،با دیروز فرق کند و کار زیادی هم نمی خواست فقط اینکه هر روز زحمت می کشید تازه این را هم می توانست به گردن فرشتگانش بیاندازد که زحمت بکشند و فایل چنج همه مان را در بارگاه باریتعالی آپلود کند قول می دهم همه مان هم کشیم و آن را دانلود کنیم فقط باید زیاد حجمش زیاد نباشد چون اینجا ایران است و سرعت ها به گاست و ترافیکمان هم زود تمام می شود. چون پیشگامان دزد است.