X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

76

جمعه 26 اسفند‌ماه سال 1390
باید اتراف کنم که انقدر کار نکرده ام که امروز که مامانم سرش را نشانم داد هنوز پاهایم درد می کند از پرکاربودگی و در حالی که  هنوز زیاد نتکانده ایم من و پاهایم به گای عظما رفته ایم. و امروز از مادرم می پرسیدم که آخر زیر مبل ها که کسی نمی بیند.مهمانی مبلی را جابجا نمی کند تا ببیند زیرش تمیز هست یا نع و مادر عزیزتر از جانم فرمودند خوب واسه خودمون تمیز می کنیم و من تصمیم گرفته ام از این به بعد بروم زیر مبل های منزلمان زندگی کنم تا این همه زحمت و پاره شدگی ام به هدر نرود. فقط یک مشکلی هست و آن هم این که صاف می شوم که مشکلی نیست هر وقت از آن زیر بیرون آمدم با تلمبه بادم می کنند خعلی هم خوب و فان است.