X
تبلیغات
رایتل

83

چهارشنبه 9 فروردین‌ماه سال 1391

دیده اید فامیل دور همیشه اصرار دارد که درها بسته باشد؟که پای هر دری نگهبانی باشد؟تا هر کس و ناکسی وارد نشود؟راست می گوید.به همین سوی چراغ راست می گوید.درِ دلِ همه باید بسته باشد باید عقل کنارش نگهبانی بدهد.نه اینکه برود دنبال بازیگوشی اش و این دل بی صاحاب جلوه کند.نباید هرکسی یلخی وارد دل شود و نفهمی کی وارد شد و کی تو را قال گذاشت و رفت.حتا وقتی می رود باید کسی باشد که دوباره دل را ببندد اگر حواسش نبود و در را بازگذاشت چه؟ از کجا معلوم یکی بدتر نیاید در دلت منزل کند هاع؟ مواظب در دلهایتان باشید همیشه بسته نگهشان دارید تا دربان دلتان طرف را تایید صلاحت نکرده است او را به دلتان راه ندهید. دل ها حساسند. رد پای آدم ها رویشان می ماند.یک روز به خودتان می آیید که توی دلتان از رد پاهای مختلف خاکی شده است.دل فرش نیست.خاک دل را نمی شود تکاند.