X
تبلیغات
رایتل

107

دوشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1391

دقت کرده اید خیلی هایمان غیر از گوز توی پاکت کردن کاری انجام نمی دهیم؟اصلن زندگیمان شده است گوز توی پاکت کردن.می خواهم بگویم انقدر یکنواخت و الکی شده ایم.اصلن این اصطلاح گوز توی پاکت کردن هم زیادش است.گوز را که توی پاکت کنی بعدش می توانی آن را بترکانی و هارهار بخندی.اما بعضی کارها از این هم کمتر و بیخودترند.تمام احساست را خرج کسی می کنی که چیزی از دوست داشتن نمی فهمد.اگر هم می فهمد برای تو نفهم می شود.برای کسانی ارزش قائل می شوی که پشیزی برایت ارزش قائل نیستند.کسانی را می خواهی شاد ببینی که همیشه اشکت را در می آورند.با کسانی مهربانی که سرت داد می زنند.همان گوز توی پاکت کردن شرف داد.تا اعماق تهت نمی سوزی.تازه تخلیه هم می شوی.روده ات هم درد نمی گیرد.اما بعضی کارها را که می کنی روحت از درد جان می دهد.