X
تبلیغات
رایتل

120

دوشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1391

می گویند آنها که قد بلندند در بچگی خط کش خورده اند و من از مادرم نمی گذرم که به خواهر برادرم خط کش داد بخورند و به من نداد و حالا آنها با این سنشان از من بلندتر باشند و به من هارهار بخندندو فکر کنم به من به جای خط کش بالشت مار داده اند که انقدر گردالی شده ام و حتا می توانم با خودم فوتبال بازی کنم.بدین صورت که یک پس گردنی به کونم بزنم و هی قل بخورم.اصلن خیلی هم خوب است که قدت اندازه ی یک چس بیشتر نباشد(یعنی همین الان بچسید بعد بویش را متر کنید،آفرین این شد قد من) تازه گردالی هم باشی.خیلی هم بیبی فیس جلوه می کنی و ملت می آیند از تو می پرسند مدرسه می روی و تو درون کونت عروسی می شود و وقتی می فهمند تو یک بیس چار پن ساله ی به گا رفته هستی تعجب می کنند و بیشتر درون کونت عروسی می شود.