X
تبلیغات
رایتل

123

چهارشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1391

سیستم ما انسان ها باید شبیه ماهی باشد.البته نه به آن شدت ها.نع.می دانید که..ماهی سه ثانیه ای رفرش می شود.دیسک کلین آپ می شود اصلن.اگر سیستم ما آدم ها سه ثانیه ای که نه..یک روزه بود بهتر بودیم به همین قبله.سر 24 ساعت کلین آپ می شدیم کلن.دیگر نه خاطراتی بود که به گا بدهند.نه زخم هایی بود که مثل خوره روح آدمی را در انزوا بخورند.نه دلشکستگی ها به یاد آدمی می ماند.نه بدی ها.نه نامردمی ها و نه نارفیقی ها.هر روز از نو عاشقی می کردیم.هر روز از نو دوست داشتیم یک دیگر را.هر روز از شادی های تکراری چنان به وجد می امدیم که آن سرش ناپیدا.حتی دولت مردان هم دشمنی ها یادشان نمی ماند.یادشان می رفت قرار است جنگ راه بیاندازند.تحریم کنند.زندانی کنند یکی را.دنیا خیلی بهشت خوبی می شد به همین سوی چراغ.