X
تبلیغات
رایتل

124

چهارشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1391

گروه کیوسک آهنگی می خواند خطاب به مرتضا و با او درددل می کند.هیچی.خواستم بگویم همه ی ما باید یک مرتضای درون داشته باشیم.اصلن مرتضا نشد غضنفر.غضنفر نشد قلمراد.چه می دانم یکی باید باشد توی دلمان که با او درددل کنیم.حرف هایمان را به او بگوییم.راهنماییمان کند.حواسش بهمان باشد،که از بی مرتضایی به بیرون از دل رجوع نکنیم.مرتضاهای دلی خیلی بهتر از مرتضاهای گلی هستند.مرتضاهای کاغذی ارزش ندارند که.توی دلمان بریزیم به قرعان سنگین تر است.