X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

136

جمعه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1391
راستش را بخواهید احساس زاییدگی می کنم و بوی مشروطی ز اوضاع جهان می شنوم و نمی دانم چرا در سه ترم گذشته تنگ بازی در آورده و شاگرد اول بوده ام بله در مواقع لزوم حتا می توانم چنین تنگ شوم و این گونه کم بیاورم بعدش.فی الواقع اوضاع دانشگاهمان انقدر تخمی تخیلی است که من مثلن شاگرد خوبه شان هستم.بله می خواستم پز بدهم که موفق شدم. ولی العان احساس گشادبودگی مفرط دوباره بر من غلبه کرده است و نمی دانم چگونه این 15 واحد را پاس کنم.هیچ وقت تنگ بازی در نیاورید عزیزانم.با کون به زمین می خورید و چوبی درونش فرو می رود و کلن گشاد می شود و دیگر نمی توانید تنگش کنید و این در همه ی موارد ای نزندگی عن تعمیم پیدا می کند.