X
تبلیغات
رایتل

174

پنج‌شنبه 18 خرداد‌ماه سال 1391
بعضی ردهایی که روی قلب به جا می مانند مثل همین رد سوزاندن سماور روی دست هستند که دو سالی از سوزیده شدنش می گذرد و هنوز خوب نشده است.بعضی دیگر مثل همین بریدگی کوچک روی این یکی دست هستند پس فردا خوب شده است و ردی نمی ماند.بعضی وقتی می خواهند وارد قلب آدمی بشوند نامردند.اول خوب پاهایشان را داغ می کنند تا همیشه رد پایشان حک شود روی قلبت.بعضی مواظبند نرم و آهسته می آیند و نرم و آهسته هم می روند.این طوریست که می توان یک دوستی یک ساله را فراموش کرد و یک دوستی یک هفته ای آتشت می زند.هرچند هفت سال ازش بگذرد.