X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

186

شنبه 3 تیر‌ماه سال 1391
ممکن است بهم بخندید ولی باید عرض کنم که کاملن به تخمم است که بخندید یا نخندید،من بر عکس بقیه ی همجنسانم نمی توانم چند کار با هم انجام دهم.یعنی بگذارید اینجوری برایتان روشن کنم که اگر دوکار را بخواهم در آن واحد انجام بدهم ریده ام و اینگونه بود که هیچگاه نتوانستم گواهینامه بگیرم زیرا نمی توانستم هم دستم را روی صندلی بگذارم هم یکی از پاهایم روی کلاچ باشد هم آن یکی روی گاز هم به عقب نگاه کنم.بله این جور انسان تک بعدی ای هستم.و باید اعتراف کنم که یک زمانی باشگاه می رفتم و ایروبیک کار می کردم و دقیقن به همین دلیل آن را نیمه کاره گذاشتم چون نمی توانسم سر و دست و پا و کون را با هم تکان بدهم.خدایی فکرش را بکنید خیلی کار مشکلی است.آدم می آید یک جایش را تکان بدهد می بیند آن یکی یادش رفت و زمانی می شد که میدیدم فقط دارم کونم را تکان می دهم و نتوانستم این خفت را تحمل کنم و دیگر به باشگاه نرفتم.حال نمی دانم با چه اعتماد به نفسی رفته ام باشگاه تنیس ثبت نام کرده ام و از سوابق تنیس بازی کردنم هم همین را بگویم که تنها چیزی که از آن می دانم فورهند زدن است و آن هم خیلی سخت است.آخر چطور هم توپ را ول کنم هم دستم را با زاویه مناسب به جلو بیاورم؟هاع؟انصاف بدهید که کار مشکلی است.اما باشگاه رونده های دیگر گناه دارند.باید بروم هم آنها را بخندانم هم به آنها اتماد به نفس بدهم ثواب دارد.روحم هم شاد می شود.