X
تبلیغات
رایتل

199

شنبه 31 تیر‌ماه سال 1391

فلسفه ی دراز بودن دست ها این است که برای بغل کردن به درد بخورد. می خواهم بروم بدهم دست هایم را کوتاه کنند.مایه ی دق اند این دست ها.همش زل زده اند به حجم خالی روبرویشان که باید دورش حلقه شده باشند ولی نیست.این خیلی بد است.شده است دست هایتان افسردگی بگیرند؟دل و دماغ هیچ کاری را نداشته باشند؟فقط هی بروند زیر چانه تان و به دور دست ها خیره شوند؟هی از خجالت خودشان را زیر سرتان قایم کنند؟دست هم روح دارد.می فهمد وقتی یک چیزی سرجایش نیست.بروم.بروم دست هایم را کوتاه کنم.


من در پاراماخ