X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

252

چهارشنبه 5 تیر‌ماه سال 1392

حقیقتا نمی دانم اوضاع آب و هوایی ِ شهر ِ شما این روزها چگونه است.ولی خوب می دانم که در شهر ما از گرمی هوا خر تب می کند و  هنوز برمن پوشیده مانده است که آیا شهر ما نسخه ی کوچک شده ای از جهنم است و یا بلعکس. در دیار شما اگر یک ماهیست که هوا شروع به گرم شدن کرده ما از اواسط اسفند دیدیدم که جانمان می رود. نمی دانم امسال من پیرتر شده ام یا هوا گرمتر که این گونه بی طاقت شده ام و دارم به این فکر میکنم که احتمالا چند سال پیش که در خانه مان بنایی داشتیم در مغز بناهای زحمتکش ریده بودند که کانال کولری که به اتاق من می رسید را با گچ پر کردند و انشاالله خداوند کانال کولر خانه شان را ببندد .همانگونه که می دانید یا شاید هم زین پس خواهید دانست احتیاج مادر ابتکارات است و این چند وقت خوب نشسته ام و برنامه ریخته ام برای از بین برن گرما:

1- هل دادن خورشید ٍ یزد به طرف استان های مجاور

2-آوردن ِ خورشید ِ استان های سردسیر به یزد

4-بمب گذاری در خورشید

5- دم مسئول مربوطه را دیدن و رشوه دادن که زیر ِ خورشید را کم کند.

6- خورشید را از عرش به فرش ! کشیدن و در حیاط خانه مان چال کردن!

7- دست یازیدن به تکنولوژی ِ جابه‌جایی کشور روی نقاط ِ دیگری از مدار