256

چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1392

پرکردن فایده ای ندارد.

باید می‌دانستم.

یعنی می‌دانستم...نگذاشتند...گفتند حیف است...جای خالی اش توی چشم می‌زند...

طوری می‌شود مگر؟ دهان هم مثل قلب باشد!

هی آدم ها می‌روند و تکه ای از قلب را خالی می‌گذارند.توفیری ندارد که...درد دارد فقط.

دردِ کشیدن دندان کجا و دردِ کشیدن آدم ها از زندگیت کجا.

ولی...

گاهی نمی ‌شود نکشید...

نمی‌شود پر کرد.

می‌زند به مغز،می‌زند به قلب،

انسان ها هم همینطورند.

بعضی را نکشی از زندگیت،

روانت را...

روحت را...

مچاله می‌کنند.