277

جمعه 18 بهمن‌ماه سال 1392

برنامه نویس‌ها وقتی یک برنامه‌ی جدید می‌نویسند و آن را روانه‌ی بازارش می‌کنند هی رویش فکر می‌کنند هی در ورژن‌های بعدی آن را تصحیح می‌کنند و باگ‌هایش را درست می‌کنند و هیچ وقت هم از نتیجه‌ی کارشان راضی ِ راضی نمی‌شوند. بعد بعضی‌ها هم هستند اسم خودشان را گذاشته‌اند خدا و نمی‌دانم از مغرور بودنشان نشات می‌گیرد یا گشادیشان، همینجوری یک نسخه‌ی بتا از انسان ساخته‌اند و ول داده‌اند توی اشتماع. تازه خیلی هم از نتیجه‌ی کارشان راضی و خشنود بوده‌اند و هی زارت و زورت فتبارک الله احسن الخالقین به خیک خودشان و بقیه بسته‌اند. انگاری شق القمر کرده‌اند. خوب نمی‌شد آدم هی نیو ورژن داشته باشد؟ مثلا در ورژن ۱. ۰. ۱ انسان نشتی نداشته باشد. هی عرق نکند. حداقل می‌خواهد عرق هم بکند خوشبو باشد! یا در ورژن ۲. ۰. ۱ دیگر انسان احتیاجی به حمام کردن نداشته باشد. در ورژن‌های بعدی موهای زائد را حذف کند. حالا ما هی مجبوریم برای اینکه ایشان این کار‌ها را نکرده‌اند هی برویم حمام عوض ماله روی خرابکاری‌هایشان لیف بکشیم. تیغ بکشیم! یکی هم نیست از ایشان بپرسد خودت را خوش می‌آید؟ انصافت را شکر. خودت هم حوصله‌اش را نداری بده به فرشته‌هایت رویش کار کنند. خیلی بیکار و بیعار ول می‌چرخند این روز‌ها!