291

یکشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1393

ما آدم ها دوست داریم خودمان را در انظار خوب تر، با فرهنگ تر و نایس تر نشان بدهیم در حالی که در کنه وجودمان هرکدام کپی ناخوانایی از دیگری هستیم.همان دیگری که عقایدش با ما از زمین تا زیرزمین متفاوت است. می خواهم بگویم ماها دلمان می خواهد خودمان را از گروه مقابل بهترتر نشان بدهیم در حالی که هیچ پخی نیستیم.همگی سر و ته یک کرباسیم. اگر به همین قضایایی که طی چندهفته ی اخیر واقع شده بنگرید بهتر متوجه ی منظورم می شویم. می خواهم بگویم همانگونه که روی رفتار و عقاید خودمان غیرت داریم و اگر کسی بهش چپ نگاه کنید رگ گردنمان مانند ستون های تخت جمشید بیرون می‌زند و می خواهیم چشمانش را از حدقه در بیاوریم چقدر بهتر بود که عقیده یا رفتاری که مخالف نظر ماست و کاری به کار ما ندارد را هم تاب می آوردیم. بگذارید از همین اول بگویم که اصلا و ابدا با حرکت الهام چرخنده موافق نیستم ولی... ولی بسیار دیده ام همان هایی که رفتار او را مضحکه کرده اند برای حق آزاد بودن لیلاحاتمی در ممالک خارجه گریبان چاک کرده اند. می خواهم بگویم همانگونه که از نظرشما مدعیان روشنفکری لیلاجان باید در کارها و رفتارش آزادی داشته باشد چرخنده نیز محق است به این آزاد بودن و نترسیدن. همه ی ما دنبال آزادی می گردیم در حالیکه اول زندانی تفکر خودمانیم.