293

شنبه 17 خرداد‌ماه سال 1393

پدرم گاهی برای نشان دادن خنگی افراد ضرب المثل جالبی را به کار می برد بدین صورت که فلانی به خر گفته آقا عمو! همیشه فکر می کردم اغراق می کند ولی در جامعه چیزهایی را می بینم که به صدق آن ضرب المثل شیرین ایمان می آورم. خیلی هضمش برایم مشکل است که چگونه آدم هایی که هر را از بر تشخیص نمی دهند و از درک یک مفهوم ساده و کلی عاجزند و حتی نمی توانند منظور خودشان را برسانند صدرنشین امور شده اند و یکه تازی می کنند و هیچ کس هم نمی گوید بالای چشمتان ابروست. شاید مشکل ازینجا نشات می گیرد که در دو دنیای مجزا زندگی می کنیم.مهم هایمان باهم فرق می کند شاید.شاید آنها هم بین خودشان می گویند وییده به خر گفته آقا عمو! نه؟ محتمل است به هرحال. شاید هم چند روز دیگر وییده‌ای را دیدید که تحملش را از دست داده و به سان همان خر مذکور پیتیکو پیتیکو از کادر خارج می شود و به دوردست ها می رود...