X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

16

دوشنبه 19 دی‌ماه سال 1390
دقیقن نیم ساعت است که می خواهم در این  لامصب پست بگزارم و با هزار جور ک*و*ن وارو دادن الان توانستم وارد شوم و مسئولین محترم مرا نشناخته اند که هروقت اراده کنم که ک***س بگویم موفق خواهم شد و یک فانتزی که همین الان به ذهنم رسید این است که مقوله ی همه را ببرم و بعد قاطی اش کنم و دوباره پسشان بدهم تا پیوند بزنند و این گونه است که وقتی زن خودشان را می کنند یعنی کسی دیگر دارد زنشان را می کند و این اصلن برای اسلام و مسلمین خوب نیست و خیلی ضرر دارد. و هنوز پنجاه صفحه ی دیگر دارم که بخوانم و با قلبی آسوده اینجا نشسته ام و تایپ می کنم و امروز به سایت دانشگاهمان سر زدم و دیدم جواب امتحان پنجشنبه آمده است و هنوز جواب امتحان دوشنبه نیامده است و من نگران شده ام و در ضمن از خرخوانی خودم و نمره ام شرمسارم. و آیا کسی می داند که در امتحانات پیام نور اگر یک انسان شوتی یادش برود که کد سری سوال را بزند چه می شود و آیا نمره اش نمیاید و آیا من بایستی چه گلی به سرم بگیرم؟ها؟