X
تبلیغات
رایتل

34

پنج‌شنبه 6 بهمن‌ماه سال 1390
همه ی مشکلات زیر سر این زبان کوفتیست.
زیر سر این ارتباطات است
اگر زبان نبود هیچ بایی نبود که بی شود.
اصلن بی نبود.
اگر هم را بدون حرف زدن می فهمیدیم خیلی بهتر بود.
به قول لنی در رابطه ای که زبان وارد شود باید فاتحه ی آن رابطه را خواند.
ما آدم ها یادمان رفته،
یادمان رفته که می شود با قلب ها هم حرف زد،
با چشم ها هم عاشقی کرد،
با دست ها هم آرامش داد،
بدون حتی کلمه ای حرف زدن.
ما آدم ها خیلی چیزها را یادمان رفته.