X
تبلیغات
رایتل

75

پنج‌شنبه 25 اسفند‌ماه سال 1390
در زندگیم هرچه پریود جسمی کم شده ام در عوض همیشه روحن و مغزن پریود بوده ام و این خیلی بد است که برای پریود روح ها نوار بهداشتی ای نیست که جلوی گند زده شدن بر احساس آدمی را بگیرد که خون های روحِ بدبختِ فلک زده ی آدمی را جمع کند. که افسردگیت 3 روز بیشتر طول نکشد. نه اینکه دائم الپریود باشی و غیر از زندگی خودت به زندگی بقیه هم خون های روحت را بپاشی.زندگی خودت دست خودت است.حتا به تخمت که زندگیت خون روحی می شود اما نباید اعصاب بقیه را گه مال کرد.دنیای بی خودی است.دنیایی که نوار بهداشتی یا حتا غیر بهداشتی برای روح نداشته باشد به چه درد می خورد هاع؟ من چطور روحم را پوشک کنم؟