X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

92

سه‌شنبه 15 فروردین‌ماه سال 1391
وقتی یکی درست همانند میگ میگ از کنارتان رد شد و به گرد پایش هم نرسیدید مطمئن باشید که از بس پای پلاس نشسته بوده است بدین صورت در آمده است و هنگامی که دیده است که همه چیز را زرد می بیند فهمیده است که شاشش دارد به چشمش وارد می شود و العان است که از گوشش بزند بیرون  و کیبورد را خیس کند و به همین دلیل بوده است که به مثابه میگ میگ دویده است به سمت خلا.که بازگشت همه به سوی اوست. و نمی دانم چرا این مثانه ی ما انسان ها قابلیت جذب کردن ندارد؟چرا هوشمند نیست؟اصلن هوشمند بودن سرش را بخورد.باید وقتی شاشت می گرفت و می دیدی که کونش را نداری که بروی و بشاشی انگشتت را درون نافت می چرخاندی و خود به خود شروع می کرد به جذب شدن در مثانه.تا ما انقدر زحمت نکشیم.از خدا که گذشت تا این را درست کند، ولی من واقعن از دانشمندها انتظار دارم تا بدین موضوع رسیدگی کنند و راه حلی درخور ارائه دهند.ترکیدیم.