X
تبلیغات
رایتل

113

پنج‌شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1391

یادم می آید قبلن ها نوشتم که یکی از فانتزی هایم این عست که آلت مسئولان مربوطه را ببرم و بعد قاطی کنم و بعد بهشان پیوند بزنم تا هنگام زناشویی کردنشان بدون اینکه بفهمند یک نفر دیگر زنشان را انجام دهد و خودشان نفهمند و بدین صورت اسلام در خطر بیفتد و زلزله شود حتاع. و چه خوب می شد اگر مغز ها را می شد نیز این چنین قاطی کرد مثلن شما تصور کنید مغز ساسی مانکن را بیایند بگذارند در کله ی مهمترین مسئول مملکت که اسمش را نبر باشد و بیاید برایمان قر بدهد و بخواند.کم خوب عست؟همه شاد می شوند به همین قبله.یا مثلن مغز یک دانشمند اقتصاد را بگذارند درون کله ی ا.ن.تورم به زیر صفر می رسد به همین سوی چراغ.بعد مثلن مغز اسمش را نبر را بگذارند درون کله ی حامد بهداد.مغز حامد بهداد را درون کله ی احمد خاتمی جاسازی کنند.مغز احمد خاتمی را بگذارن درون کله ی جواد خیابانی.مغز ببعی را هم بردارند بگذارند درون کله ی علی آبادی.آبرو ریزی اش کمتر عست.آی بخندیم و روحمان شاد شود.