X
تبلیغات
رایتل

127

جمعه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1391

ما وقتی خونی روی زخم خشک می شود می گوییم کُل بسته است.نمی دانم شما هم می گویید کُل بسته است یا اصطلاح دیگری دارید.فی الواقع به تخمم اگر اصطلاح دیگری هم دارید، فقط این را گفتم که اگر خدای نکرده نمی دانید کُل چیست بدانید و العان خوشحالم که دانسته اید.هاع..می خواستم این را بگویم من خیلی دوست دارم که کُل بکَنم. اصلن وقتی روی صورتم یا در حمام توی کله ام کُل پیدا می کنم خیلی خوشحال می شوم و با خوشحالی این زائده را می کَنم.شاید شما در ذهن خود بگویید هیوق خیلی کثیفی و باید اعلام کنم که اگر هم می گویید به تخمم.اصلن وقتی این کُل ها را می کَنی احساس سبکی می کنی.یا زخمت کلن خوب شده است و دیگر کُل نمی بندد یا از نو پروسه ی کُل سازی و کُل کنی تکرار می شود تا دیگر خوب شود.می خواهم بگویم کاش زخم های دلی هم کُل می بستند تا با چندبار کندن خوبِ خوب شوند و دیگر اثری ازشان نماند.