X
تبلیغات
رایتل

129

یکشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1391

شده است تا به حال که کلن رد کنید؟مع الاسف باید بگویم که برای من خیلی شده است.یعنی می خواهم بگویم که هی رد کرده ام و هی برگشته ام.هرکس خطی دارد برای ردکردگی که اگر از آن خط رد شود دیگر نمی شود برگردد و فکر می کنم خیلی وقت است که من از این خط گذشته ام.یعنی انقدر از این خط رد شده ام که دیگر حتی در دوردست ها هم معلوم نیست و باید با کمال شرمندگی اعلام کنم که گم شده ام.العان دلم می خواهد بروم به مخاطبی که خاص باشد هی با یک لحن جالبی بگویم بچه و هارهار بخندم ولی یک دفعه مغزم می گوید در ایز نو اسپیسیفیک کانتکت و نمی دانم چرا مغزم همه ی ارورهایش را انگلیسی می دهد نمی داند که من زبان خودم را هم نمی توانم بفهمم چه برسد به این زبان های اجنبیِ جهان خوار که مرگ هم به نیرنگشان است.ها راستی یادم رفت بگویم: از یابنده تقاضا می شود یک تمبر درِ کونِ شخص ردکرده شده بزند و آن را به نزدیکترین صندوق پستی بیاندازد.قبلن از همکاری شما صمیمانه سپاسگذاریم.