X
تبلیغات
رایتل

172

پنج‌شنبه 18 خرداد‌ماه سال 1391

وقتی بیس پنج سالت باشد و همه هعی بهت بگویند خااعک بر سرت که هیچ گهی نشده ای خیلی احساس لوزربودگی تو را فرا می گیرد.حالا فکر می کنی آنها که خیلی گه شده اند از تو بهترند؟ به همین قبله ی روبرویی اگر این طورباشند.آنها همه شکل هم گه شده اند و تو باید هنوز از اینکه مثل بقیه گه نشده ای از قادرمتعال(هه) سپاسگذار باشی.به تخمت که لوزر شده ای.اصلن لوزر خودشانند و حالیشان نیست.این ها لو(low)هایی هستند که زرزر می کنند.می خواهم بگویم کاش لوزرنبودگی در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به تو نشان می دهند.