X
تبلیغات
رایتل

185

پنج‌شنبه 1 تیر‌ماه سال 1391

همانگونه که قبلن ذکر کرده ام دانشمندان به شدت از امکان اماله کردن غافل شده اند.همان طور که بایستی یک امکانی می بود تا من این کاغذها را به کامپیوتر اماله کنم و سپس تایپ شده تحویل بگیرم به همین صورت باید امکانی می بود که آدمی کتاب های درسیش را به کونش اماله کند و سپس برود امتحان بدهد و بیست هم بشود حتاع.وقتی عمری با مغزمان خواندیم و ریدیم منطقی است که با کونمان بخوانیم و بیست بشویم.اصلن اماله کردن سخت است.باید هر شب همه ی کتاب های درسی و غیر درسی و هرکتابی که پیدا می شود در منبع آب شهر ریخت و جوشاند و به خورد مردم داد.شاید همه با سواد درس خوانده ی فهمیده ی بافرهنگ شوند و دورهمی خوش بگذرد.