260

پنج‌شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1392
مردها راحتند برای لباس پوشیدن. دو نوع می توانند تیپ بزنند اسپرت یا رسمی و خوب دقیقا معلوم است این دو نوع تیپ کجاها کاربرد دارند. ولی آخ...امان از دل خانم ها.کلافه می شویم تا برای هر موقعیتی لباس مناسب پیدا کنیم.مهمانی می خواهی بروی باید اول حسابش را بکنی که مهمان دار محترم چه تیپ آدمی است.اگر مذهبی باشد چه نوع پوشیه ای بزنم بهتر است؟ اگر نباشد چه لباسی بپوشم حالا به این ها نق و نوق های خودت را هم اضافه کن.می خواهی سرکار بروی هی باید بنشینی حساب کنی چه مانتو و مقنعه ای به هم می آید و رسمی تر حساب می شود.می خواهی برای مصاحبه ی کار جدید بروی هی دو به شکی که یعنی رییس روسا از چه قماش آدم هایی اند و چه تیپی به مذاق مبارکشان بیشتر خوش می آید. می خواهی به عزاداری بروی بین لباس های سیاهت سرگردان می مانی. حالا چه شد که یاد این موضوع افتادم؟ امروز دعوت شده ایم برای یک افطاری خانواده ای به شدت مذهبی. خانواده ای که بزرگ خانواده حتی به نازکی چادر و بلندی ناخن و کرم روی پوست گیر می‌دهد.حالا شما تصور کن من چه معضل بزرگ داشتم برای انتخاب شال یا مقنعه! و باید بگویم که همه‌ی موارد بالا را به آنجای نداشته ام انگاشتم و ور لجبازم غلبه کرد و می‌رویم که داشته باشیم شبی پر از حرص خوردن و حرص دادن را. می‌دانید؟ متنفرم از آدم هایی که دماغ گنده شان را توی زندگی خصوصی آدم فرو می کنند.