261

شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1392
می گویند عقل سالم در بدن سالم است نمی دانم اسم قضیه ی برعکسش عکس نقیض بود یا چیز دیگری.یادم هم نمانده است. بله داشتم می گفتم بدن ناقص هم در عقل ناقص است بدین صورت که یک انسان با عقل ناقص یک دفعه تصمیم می گیرد برای اولین بار به دوچرخه سواری برود و حتا یادش نمی آید که بچگی هایش هم با پایه های کمکی دوچرخه سواری می کرده و صندل های هفت هشت سانتی اش را می پوشد و سوار بر دوچرخه ی مربوطه می شود و پس از دوبار رکاب زدن تعادل خود را از دست داده و با مخ روی زمین می افتد و بازویش زیر بدنش له می شود! به قول مادرم خریت نه تنها علف خوردن است! و به قول دوستی: ورزشکاران،دلاوران، نام آوران... .الان بدین گونه ام که یک دستم وبال گردنم شده است و یک دستی و تنها با انگشت سبابه ی دست راستم تایپ می کنم و در این چندروزی که بیمارستان بستری بودم فهمیدم که چقدر دوستتان دارم.چقدر دیگر مجازی نیستید.چقدر برایم حقیقی شده اید.قبل ترها فکر می کردم به نت معتادم.تازگی ها فهمیده ام به شماها معتادم.