262

پنج‌شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1392

جلسات این چند روز مجلس را حتما دیده‌اید و یا درباره‌اش شنیده اید. راستش را بخواهید من نه حوصله‌اش را داشتم و نه با این دست چلاغ اعصاب کافی داشتم که بخواهم همه‌اش را ببینم و بیشتر آنچه که می‌دانم از نوشته‌ها و خبرهای نتی است و از همین خوانده‌ها بدین نتیجه رسیدم که کاش در انتخابات مجلس شرکت کرده بودم شاید این‌هایی که الان می‌بینیم در مجلس نبودند. البته از نماینده‌ی خودمان کمال تشکر و قدردانی را دارم که تسلیم این صحنه‌آرایی‌های خطرناک نشده و حتی شک دارم که در این چند روز در جلسات مجلس شرکت کرده باشد. بالاخره کارهای مهم‌تری از به خانه‌ی ملت رفتن و توی سروکله‌ی هم زدن نیز وجود دارد که از درک و فهم این حقیر کم‌ترین خارج است.

بگذریم ... می‌خواهم بگویم گله دارم ... هم از نمایندگان...هم از مردم.

واقعا نمی‌دانم و نمی‌خواهم بدانم چه می‌شود که نماینده‌ی مردمی از پشت تریبونی که جهانیان می‌شنوند از چماق به دست بودن لرها صحبت می‌کند! عزیزم... این حق مسلم شماست که به خودت توهین کنی. حتی خیلی دوست داری من و بچه های پلاس می‌توانیم بیاییم و 24ساعته بهت توهین کنیم. ولی حق نداری به مردمت، به همان مردمی که رای‌ت داده‌اند، توهین کنی، حق نداری شخصیتشان را پایین بیاوری.

وقتی که آقای قاضی‌پور، نماینده‌ی یکی از شهرهای تورک‌نشین‌ ، در مخالفت با یکی از وزرای پیشنهادی صحبت می‌کرد، من در حال چرخ‌زنی در نت بودم و نوشته‌های خیلی‌ها را خواندم. همه‌ی ما حق داریم از افکار یکی خوشمان نیاید ولی حق نداریم به همین بهانه لهجه و قومیت‌اش را مسخره کنیم. چه کسی به ما اجازه می‌دهد به دلیل مخالفت با شخص خاصی تهمت خر بودن! به یک قومیت بزنیم؟

هنوز با همه‌ی شعارهایی که می‌دهیم نژادپرست باقی مانده‌ایم!