292

جمعه 16 خرداد‌ماه سال 1393

هشدار: این یک متن عاشقانه ست.قبل از خوندن عوق بزنید وسطش نپاشین رو نوشته هام.زحمت کشیدم به هر حال!


پزشکان دروغ می گویند. این ضعف کردن ها نه مشکوک است به دیابت نه کم خونی. بدنم تو را کم دارد. 

این تپش های قلبم از بیماری قلبی نمی تواند باشد. از فکرکردن به تو این گونه تپش قلب می گیرم و داغ می شوم. 

سردردهایم را دیگر حتی ادویل هم خوب نمی کند که، سرم تو را می خواهد.

شکستگی و درد دستم بهانه ای بیش نیست،دستانم از دلتنگی نبودن دست تو در بینشان زوق زوق می کنند.

می بینی؟ 

کلکسیون بیماری ها شده ام از وقتی به ترس از دست دادنت فکر می کنم...